เกี่ยวกับเรา


 

ประวัติบริษัท
    บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด (MD INSURE BROKER (NONLIFE) CO.,LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยเล็งเห็นความสำคัญของการประกันวินาศภัยที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ ผู้บริหารและทีมงานซึ่งประสบความสำเร็จด้านการสร้างทีมขายมืออาชีพ ได้ร่วมกันในนาม “ คณะกรรมการกลยุทธการตลาด ”
ได้กำหนดแนวทางด้านการตลาด โดยเน้นการให้ความรู้แก่สมาชิกด้วยหลักสูตรโดยเฉพาะของบริษัท ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทีมงานเป็นมืออาชีพพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
    
ผู้บริหาร คุณกันต์พงษ์ และคุณสิริกาญจน์ ตันติภัณฑรักษ์  เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัยเพียง 2 ปี ก็ได้รับรางวัลในฐานะตัวแทนที่มียอดผลงานเป็นอันดับหนึ่งของบริษัท และครองรางวัลอันดับหนึ่งติดต่อกันตลอดระยะเวลา 5 ปี รวมถึงมีประสบการณ์การสร้างทีมงานมาแล้วกว่า 20,000 รหัส ผ่านการเดินสายจัดอบรมให้ทีมงานทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ยังได้คิดและพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ตัวแทนในทีมด้วยตนเอง เช่น  หลักสูตรนักขายมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ คนล่าฝัน เพื่อพัฒนาทีมงานให้สามารถเติบโตในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคง 

    หลังจากเปิดดำเนินงานมาครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็มดีฯ ได้ย้ายที่ตั้งใหม่ โดยปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 131/3-4 หมู่1 ถ.พระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

    บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด เน้นการทำตลาดผ่านระบบเครือข่าย ด้วยแผนการตลาดที่รองรับทุกกลุ่ม
1. สมาชิกซื้อใช้  รับส่วนลดสมาชิกในการซื้อประกันภัย ใช้สิทธิได้ตลอดชีพ พร้อมทั้งมีที่ปรึกษา ให้คำแนะนำตลอดการทำประกันภัย และเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใหม่
2.สมาชิกที่ชอบงานขาย เรามีจัดสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และอบรมต่อบัตรนายหน้า ฯ ให้กับสมาชิก มีบริษัทประกันภัยมากกว่า 30 บริษัทให้เลือกสรร มีโบนัส โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และระบบเตือนต่ออายุ  รวมถึงหลักสูตรอบรม แนะนำสินค้า และเทคนิคการขาย เพื่อพัฒนาทักษะการขายให้กับสมาชิกของเรา
3.สมาชิกที่ชอบงานเครือข่าย เรามีแผนการตลาดที่ทำได้ง่าย และทำได้จริง พร้อมสนับสนุนการสร้างทีมงาน ด้วยหลักสูตรอบรมออนไลน์  สร้างรายได้จากการขยายงานผ่านระบบเครือข่าย

    บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัดมีความมุ่งมั่นในด้านการขยายงาน รวมถึงได้พัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก ในเรื่องสินค้า ข้อกฎหมาย เงื่อนไข ข้อยกเว้นต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในแต่ละประเภท รวมทั้งการนำเสนอการตลาด ที่มีทางเลือกให้อย่างหลากหลาย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ประกันภัย เลือกได้” 

วิสัยทัศน์
“เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นการตลาดแบบเครือข่าย ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพ เพื่อเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท ในปี 2570”

พันธกิจ

1. บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและดูแลผลประโยชน์ของผู้ร่วมธุรกิจ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ได้สมาชิก 10,000 คนภายในปี 2570
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพ โดยสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
4. ให้บริการด้านประกันวินาศภัย ครบวงจร เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ตามคำขวัญ “ประกันภัย เลือกได้”
5. มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน