บริษัทประกันภัยคู่สัญญาและเบอร์โทรแจ้งเคลม

ลำดับ   บริษัทประกันภัย แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ รายชื่ออู่ / ศูนย์ในคู่สัญญา
1.

อาคเนย์ประกันภัย 1726
2.  วิริยะประกันภัย 1557   
3.  ทิพยประกันภัย  1736 

4.  กรุงเทพประกันภัย  1620   
5.  แอลเอ็มจีประกันภัย  1790 

6.  สินมั่นคงประกันภัย  1596   
7.  เมืองไทยประกันภัย 1484

8. 
เดอะวัน (สินทรัพย์) ประกันภัย  1729 

9.  นวกิจประกันภัย  1748 
10. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  1352 

11.   ธนชาตประกันภัย   02-662-8999

12.  คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย  02-257-8080

13.  นำสิน ประกันภัย   02-017-3333

14.  ซมโปะ ประกันภัย   02-118-7400
15.  เอ็มเอสไอจี ประกันภัย   1259

16.  ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  1429

17.  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย  02-640-4500 

18.  อลิอันซ์ อยุธยา  1292 

19.  จรัญประกันภัย  02-276-1024 

20.  เอเชีย ประกันภัย  02-869-3333 
21.  ไทยศรี ประกันภัย 

1219

หรือ 02-820-700022.  เจพี ประกันภัย  02-290-0555

23.  แปซิฟิก ครอส 02-401-9189 
 
24.  เทเวศ ประกันภัย

1291 กด 1

หรือ 02-670-4444 25.  ไทยไพบูลย์ ประกันภัย 02-246-9635 ต่อ 77

26.  แอ็กซ่า ประกันภัย  02-118-8111 

27.  เอฟดับบลิวดี ประกันภัย  02-202-9500 

28.  บางกอกสหประกันภัย  02-233-1998 

29.  สหมงคลประกันภัย  02-687-7777 

30.  อินทรประกันภัย 

088-819-9910

หรือ 02-642-535331. มิตซุย สุมิโตโม  อินชัวรันซ์ 02-679-5000

32. กรุงไทยพานิชประกันภัย  02-309-5888

33. ไทยพัฒนาประกันภัย  02-253-4141