บริษัทประกันภัยคู่สัญญาและเบอร์โทรแจ้งเคลม

 

โลโก้

  บริษัทประกันภัย

และ

          เบอร์โทรแจ้งเหตุ         

24 ชั่วโมง

 

  อาคเนย์

1726


วิริยะ

1557

ทิพย

1736


กรุงเทพ

1620


แอลเอ็มจี

1790


สินมั่นคง

1596


เมืองไทย

1484


สินทรัพย์

1729


นวกิจ

1748


ไทยเศรษฐกิจ

1352


เจ้าพระยา

1119

  ธนชาต

1170

 

เทเวศ

02-670- 4444 

 กด 1

 


ไทยไพบูลย์

    02-246-9635  

ต่อ 77

 


แอ็กซ่า

02-642-6688 

หรือ 

02-206-5488

 


สยามซิตี้

02-202-9572  

หรือ

02-202-9585

 


บางกอกสห

 

02-233-1998 

หรือ

 02-233-1998

 


เอ็มเอสไอจี

02-788-8000


คุ้มภัย

02-257-8080


   นำสิน ประกันภัย

02-911-4488


     ศรีอยุธยา  เจนเนอรัล     

02-657-2555


โตเกียว มารีน

02-686-8616


ไทยประกันภัย

02-613-0123


ไอโออิ กรุงเทพ

02-620-8000


ชับบ์สามัคคี

02-640-4500


อลิอันซ์ ซีพี

02-638-9333


จรัญ

02-276-1024


เคเอสเค

02-022-1100


เอเซีย

02-869-3333


ไทยศรี

02-878-7000


ฟีนิกซ์

02-290-0555


ไทยวิวัฒน์

02-695-0700


สหมงคล

02-687-7777


อินทร

02-247-9261


สัจจะ

02-502-2888