การดูหน้าตารางกรมธรรม์

การดูหน้าตารางกรมธรรม์

    การเช็คเบี้ยเพื่อขอทราบราคาในปีถัดไปจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะต้องทราบรายละเอียดในหน้าตารางกรมธรรม์เพื่อประโยชน์ในการสั่งทำประกันและทราบถึงความคุ้มครอง ส่วนลด เงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้าเคยได้รับจากปีที่ผ่านมา